Fundusze Unijne

Firma Sigma Systemy Osłonowe realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. Wdrożenie innowacji technologicznej w produkcji Zintegrowanych Refleksyjnych Systemów Przeciwsłonecznych.

Nazwa Beneficjenta : Tomasz Ślemp

Wartość projektu : 1 205 250,00 PLN

Wysokość współfinansowania: 656 775,00 PLN

Cel projektu: Wdrożenie innowacji technologicznej w produkcji Zintegrowanych Refleksyjnych Systemów Przeciwsłonecznych.